uusoikeisto

Demokratiasanasto (OM, 2015)
uusoikeisto
sv       nya högern
selite
epämääräinen termi kuvaamaan niitä ajattelijoita, jotka 1970- ja 1980-luvuilla hyökkäsivät Itä-Euroopan sosialismia ja Länsi-Euroopan sosiaalidemokratiaa vastaan. Uusoikeistolaisuus pyrkii yhdistämään traditionaaliset konservatismin ja uudet libertarianismin ideat holhousvaltion purkamiseksi.
förklaring
en diffus term som beskriver de tänkare som angrep den östeuropeiska socialismen och den västeuropeiska socialdemokratin på 1970- och 1980-talet. Den nya högern vill förena konservatismens traditionella och libertarianismens nya idéer för att avveckla förmyndarstaten.
Lähde: Demokratiasanasto (2015)